VB-Groep

Nieuwbouw Fontys Eindhoven

Plaats Eindhoven
Architect Ector Hoogstad Architecten
Bekijk alle gegevens

Nieuw innovatief onderwijsgebouw

De nieuwbouw voor het grote onderwijsgebouw vormt samen met de nieuwe parkeergarage de eerste fase van de vernieuwde Rachelsmolen campus, waarbij het gebied wordt doorontwikkeld naar een duurzaam en flexibel, open, uitnodigend leer- en werkgebied. De hoofdvorm zoekt de verbinding met de campus: aan de oostzijde creëren overstekken een uitnodigende entree aan het hart van de nieuwe campus. Aan de westzijde loopt het gebouw terrassend op, waardoor alle verdiepingen een directe verbinding hebben met het groene maaiveld.

In het extreem flexibele gebouw, dat door de ICT opleidingen van Fontys gebruikt zal worden, studeren en werken de ca drieduizend gebruikers straks individueel en in groepen in grote onderwijsgebieden, zogenaamde Open ICT Labs. De adaptiviteit is het hoofd-ontwerpthema, want niets verandert zo snel als ICT onderwijs en het gebouw moet die veranderingen eenvoudig faciliteren.

Duurzaamheid en circulariteit staan centraal in het ontwerp. Het energiegebruik wordt geminimaliseerd, onder meer door zwaar isolerende gevels en daken, en veel installatietechnische maatregelen zoals gebruik van een WKO, warmtepompen (het gebouw krijgt geen gasaansluiting) en zonnepanelen. Het materiaalgebruik is circulair waar mogelijk. De gevels zijn bijvoorbeeld opgebouwd uit Dubokeur SIPS panelen en thermisch verduurzaamde houten afwerking.

Dit nieuwe gebouw (R10) wordt vanaf augustus 2020 de nieuwe huisvesting voor studenten en medewerkers van Fontys Hogeschool ICT. Het gebouw is een van de projecten uit het grootschalig huisvestingsprogramma van Fontys.

Veranderingen verankeren in het onderwijs
Door de veranderingen in deze nieuwe tijd heeft de toekomstige werkgeneratie naast vakkennis ook andere, eigentijdse skills nodig: TEC-skills; waarbij TEC staat voor Technology, Entrepeneurship en Creativity. Wie over deze skills beschikt, heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, wil begrijpen hoe technologie vraagstukken kan oplossen, durft te ondernemen en zoekt creatief de samenwerking met andere disciplines. Aan Fontys de taak om deze skills stevig te verankeren in het onderwijs dat ze geven.

Creëren van toekomstbestendige leer- en werkomgeving
Om optimaal invulling te kunnen geven aan de nieuwe eisen aan het onderwijs, passen zij hun leer- en werkomgeving ingrijpend aan. Met name in Eindhoven en Tilburg investeren we de komende jaren flink in de gebouwen en campussen. Het belangrijkste motief achter al die verhuis- en bouwplannen is dat ze de fysieke omgeving, net als het onderwijs, meer toekomstbestendig maken. Onder de noemer 'Fontys bouwt aan jouw toekomst' creëren ze een omgeving waar kennis circuleert tussen professionals uit bedrijfsleven, het maatschappelijk veld, studenten, docenten en medewerkers.

Nieuw innovatief onderwijsgebouw voor studenten van FHICT
Het aantal studenten aan de ICT-opleiding van Fontys is explosief gegroeid. Fontys Hogeschool ICT wil haar onderzoeks- en onderwijsprogramma aanbieden in een inspirerende omgeving. Een deel van de studenten krijgt vanaf medio 2020 onderwijs in het nieuwe gebouw R10 op Campus Rachelsmolen. Deze nieuwe innovatieve huisvesting sluit aan bij de missie en visie van Fontys en wordt een uitdagende, stimulerende en grensverleggende leer- en werkomgeving waarin ze het beste van hun studenten naar boven halen. Het gebouw nodigt uit tot ontmoeting van studenten, medewerkers, bedrijfsleven en andere belangstellenden en tot de creatie en het delen van kennis. In dit gebouw maken de traditionele leslokalen plaats voor transparante Open ICT Labs (OILS). Een OIL is een open omgeving waar ruimte is voor grote groepen studenten om samen te werken, te leren en te experimenteren. Daarnaast komt er onder meer een foto- en videolab en een makersspace; een werkplaats waar bijvoorbeeld onderdelen voor prototypes worden gemaakt.

Projectdetails

Plaats Eindhoven
Architect Ector Hoogstad Architecten