VB-Groep

Verbouwing Huize Padua Boekel

Plaats Boekel
Opdrachtgever GGZ Oost-Brabant
Programma Monumentale verbouwing

Verbouwen en energetische verbeteren

Huybregts Relou gaat starten met de verbouwing van het monumentale hoofd- / entreegebouw van Huize Padua te Boekel. Huize Padua is een buurtschap in de gemeente Boekel die is vernoemd naar de gelijknamige psychiatrische instelling die eigendom is van de GGZ Oost-Brabant. De instelling biedt onderdak aan ongeveer 500 personen.

Het hoofdgebouw van de inrichting stamt uit 1923 en heeft een monumentale ingang met daarboven een beeld van Antonius van Padua. Ten noorden hiervan bevindt zich de kapel die tegenwoordig niet meer als zodanig in gebruik is maar uit woningen bestaat. Naast enkele oudere gebouwen van de inrichting zijn er ook moderne paviljoens te vinden. De verbouwing van het hoofdgebouw is onderdeel van een grootschalige plan om Huize Padua de komende jaren te verbeteren.

De begane grond wordt verbouwd naar wooneenheden en algemene ruimte voor multifunctioneel gebruik. Verder is het voorkomen van overlast tijdens de bouwperiode van belang. Niet alleen voor het omliggende terrein maar specifiek omdat de bovenverdieping gedurende de verbouwing in gebruik blijft. Naast verbouwingswerkzaamheden zullen er diverse energetische verbeteringen aan dit prachtige pand plaatsvinden.