VB-Groep

Nieuwbouw accommodatie hockeyclub Oranje Rood Eindhoven

Plaats Eindhoven
Opdrachtgever Gemeente Eindhoven
Bekijk alle gegevens

Engineer & Construct

De Gemeente Eindhoven had samen met de hockeyverenigingen Oranje Zwart en EMHC het plan opgepakt om een hockeyaccommodatie te realiseren in het gebied Genneper Parken. De nieuw gerealiseerde accommodatie voorziet de huisvesting voor beide verenigingen, die op het moment van in gebruik name van de accommodatie gefuseerd zijn.

De accommodatie is eigendom van een Vereniging van Eigenaren (VvE), welke bestaat uit de gemeente Eindhoven en beide hockeyverenigingen. In een splitsingsakte, met tekening, zullen de rechten en plichten van beide eigenaren nauwkeurig worden beschreven. De accommodatie bestaat in hoofdzaak uit een gebouw met kleedruimten met bijbehorende sanitaire- en bergruimten, ontmoetingsruimte met bijbehorende horeca ruimten, tribunes en een hockeyveld.

De opdrachtgevers hechtten er veel waarde aan om in het ontwerpproces te kunnen sturen op budget, maximale kwaliteit en tijd. Om die reden heeft men gekozen voor de contractvorm Engineer & Construct overeenkomst op basis van de UAV-GC 2005.

Om een efficiënte invulling te kunnen geven aan een E&C-project, en hierbij de voordelen van een E&C-project ook daadwerkelijk te kunnen benutten, was het van belang de verantwoordelijkheid voor het gehele project bij een marktpartij neer te leggen. Deze kan vervolgens optimaal invulling geven aan de ontwikkeling, binnen de kaders die door de aanbestedende dienst werden gesteld. Gegeven het feit dat een partij verantwoordelijk was voor de engineering en realisatie van zowel de bouwkundige, constructieve als installatietechnische onderdelen van de accommodatie.

De gemeente Eindhoven is namens alle opdrachtgevers opgetreden als bouwheer en was daarmee tevens de aanbestedende dienst voor dit project.

Voor de accommodatie had architectenbureau Diederendirrix een Voorlopig Ontwerp (VO) met een beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Op basis van dat VO, in combinatie met het Vraagspecificatie 1 (Technisch Programma van Eisen) en Vraagspecificatie 2, was een marktpartij gecontracteerd voor de verdere uitwerking en de realisatie van de accommodatie.

Per 1 juli 2016 is de nieuwe naam van de fuserende hockeyclubs: HC Oranje Rood. Zie ook: http://www.hcoranje-rood.nl/site/

Projectdetails

Plaats Eindhoven
Opdrachtgever Gemeente Eindhoven
BVO circa 1.800 m²
Architect Diederendirrix Architecten