VB-Groep

Optoppen en uitbreiden flatgebouwen Breda

Plaats Breda
Opdrachtgever Laurentius Breda
Programma Renoveren en uitbreiden 315 appartementen
Bekijk alle gegevens

Grondige duurzame renovatie

Aan de rand van Breda staan twee forse flatgebouwen met in totaal 315 woningen, verdeeld over negen woonlagen. Grijs van kleur door het vele beton en eentonig van uitstraling door de systematische vorm van bouwen. Toch zijn de woningen in deze flatgebouwen zeer gewild. De opzet van de appartementen is goed, het biedt ruime kamers en brede balkons, het uitzicht is schitterend en de locatie stedelijk, maar toch dicht bij de natuur.

Aan de rand van Breda staan twee hoge flatgebouwen met in totaal 315 woningen, verdeeld over negen woonlagen. Grijs van kleur door het vele beton en eentonig van uitstraling door de systematische vorm van bouwen. Toch zijn de woningen in deze flatgebouwen zeer gewild. De opzet van de appartementen is goed, het biedt ruime kamers en brede balkons, het uitzicht is schitterend en de locatie stedelijk, maar toch dicht bij de natuur. Daarom is er naast een grootschalige renovatie, ook uitgebreid.

Wat mooi is behouden en wat nodig is toevoegen

De appartementen zijn ruim veertig jaar oud, vandaar dat er een grootschalige renovatie nodig was. Het beton was beschadigd, schilderwerk bladderde af, balkonhekken waren oud en gedeukt en de liften zijn versleten. Daarnaast voldeden in het bijzonder de collectieve ruimten, zoals liften, galerijen en fietsenbergingen, niet meer aan de eisen van deze tijd. Na de renovatie voldoen de flatgebouwen weer aan de normen en eisen op het gebied van duurzaamheid.

Slopen en vernieuwbouwen was geen optie. Dit bleek uit een enquête met bewoners (de gemiddelde leeftijd betrof 76 jaar). bleek na navraag bij de huidige bewoners – gemiddeld 76 jaar oud – absoluut geen optie: onder geen beding wilde men verhuizen! Daarom ontwikkelden Architecten Margriet Eugelink en Maarten Castelijns, in opdracht van Woningbouwvereniging Laurentius, een plan om de gebouwen kwalitatief en visueel op te waarderen: wat mooi is behouden en wat nodig is toevoegen.

Optoppen, aanplanken en uitplinten

Om de grondige renovatie te bekostigen, zijn er woningen bijgebouwd. Een woonlaag erbovenop bouwen (optoppen) voor ruime appartementen met grote balkons en veel daglichtopeningen. Aan beide blinde kopse gevels een extra woontoren (aanplakken) met hierin wat kleinere woningen. Tenslotte de begane grond uitbreiden (uitplinten) met extra bergingen, verruimde entreehallen en een nieuwe ruimte voor de bewonerscommissie.

De gebouwen voldoen door de renovatie aan de eisen van deze tijd en kunnen de appartementen weer voor lange tijd mee. Bovendien is er ook rekening gehouden met de gemiddelde leeftijd van de bewoners, waardoor keuzes gemaakt zijn om ervoor te zorgen dat bewoners langer kunnen leven in de woningen.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:

 • Verhogen van de galerijen met nieuwe vloerdelen;
 • Verwijderen van hoge drempels tussen galerijen en woningen;
 • Renoveren en ophogen van de galerijbalustraden;
 • Toevoegen glazen gevel voor de galerijen ter beschutting tegen regen en wind;
 • Vervangen van balkonhekken door glazen balustraden;
 • Compleet vervangen van alle liften;
 • Verruimen, verhogen en herinrichten van entreehallen;
 • Nieuwe postkasten in ruimere opstelling;
 • Aanleg van een videofoonsysteem voor elke woning;
 • Bestaande appartementen bij mutatie levensloopbestendig maken (drempelloos, vloerverwarming en zorgoproepsysteem) en badkamer, toilet en keuken vernieuwen;
 • Toevoeging van zorgsteunpunt in de plint van het gebouw;
 • Toevoeging van ruimte bewonerscommissie/ontmoetingsruimte;
 • Totale herinrichting van de openbare, groene ruime om de gebouwen;
 • Vergroten en aankleden van de parkeerplaatsen.

Bewonerscommunicatie

De bewoners van de flats zijn gehecht aan de plek waar zij wonen. Tijdens de gehele duur van het project, van de eerste schets tot aan de oplevering, zijn de bewoners nauw betrokken geweest bij de projectgroep. Dat moest ook wel, aangezien de meeste bewoners ook tijdens de bouwwerkzaamheden in de flats zijn blijven wonen. Dit vergde goed denkwerk vooraf en een goede afstemming tijdens de bouw om overlast tot een minimum te beperken.

Projectdetails

Plaats Breda
Opdrachtgever Laurentius Breda
Programma Renoveren en uitbreiden 315 appartementen