VB-Groep

Verduurzaming 244 woningen Wandelbos Tilburg

Plaats Tilburg
Opdrachtgever TBV Wonen
Programma Groot Onderhoud 244 woningen
Bekijk alle gegevens

Woningen gasloos en klaar voor de toekomst

Wandelbos is gasloos

De wijk Wandelbos/Kruidenbuurt in Tilburg bestaat totaal uit circa 750 woningen die in bezit zijn van diverse woningcorporaties en particulieren. In deze wijk verrichten we in opdracht van TBV Wonen groot onderhoud aan 244 woningen. De grondgebonden woningen zijn verduurzaamd en gasloos gemaakt. Ook de begeleiding van huurders maakte deel uit van de opdracht.

De uitdaging bij dit groot onderhouds- en verduurzamingsproject was van logistieke en sociale aard. Voor het aardgasloos maken van de woningen moest de energieleverancier werkzaamheden uitvoeren aan het hoofdnet: in het openbaar gebied maar ook in de woningen. Om de werkzaamheden voor de bewoners met zo min mogelijk hinder te verrichtten, zijn de werkzaamheden afgestemd op de planning van de energieleverancier.

Ook de coronamaatregelen waren een uitdaging, met name voor de binnenwerkzaamheden. Werklieden moesten soms na elkaar aan de slag in de woning in plaats van tegelijkertijd. Met de nodige flexibiliteit van bewoners, TBV Wonen en onze medewerkers zijn we erin geslaagd het project naar tevredenheid te realiseren.

Binnen en buiten

De werkzaamheden kende zowel binnen- als buitenwerkzaamheden. Buiten werd het dak voorzien van nieuwe dakplaten, dakpannen, hemelwaterafvoer en zonnepanelen. De spouwmuren zijn geïsoleerd, voor- en achterdeuren vervangen, er is HR++ glas geplaatst en waar nodig zijn de kozijnen vervangen en /of opnieuw geschilderd. Voor een gezonder binnenklimaat zijn ventilatieroosters aangebracht en is het ventilatiesyteem vernieuwd. Asbesthoudend materiaal is gesaneerd.

Ook de binnenkant van de woningen is aangepakt. De meeste woningen zijn voorzien van een nieuwe badkamer, keuken en toilet. Indien gewenst werd een 2e toilet aangebracht. Voor het gasloos maken zijn de geisers vervangen door een elektrisch doorstroomapparaat voor tapwater en is er een inductiekookplaat geplaatst. De woningen blijven verwarmd via stadsverwarming.

Voorzieningen voor bewoners

Onderhoud in bewoonde staat vraagt veel van bewoners. Om de werkzaamheden voor de bewoners minder belastend te maken is een gezellige rustwoning ingericht. Huurders kunnen hier terecht voor een kopje koffie, maar ook voor het stellen van vragen. De gerealiseerde modelwoning gaf bewoners vooraf een goed beeld van het eindresultaat.

De bewonerscommunicatie is gezamenlijk met TBV Wonen uitgevoerd. Een persoonlijke benadering staat hierin voorop. Onder andere met dagplanningen wanneer welke werkzaamheden werden uitgevoerd per woning en de mate van hinder daarvan, zijn bewoners helder geïnformeerd.

Projectdetails

Plaats Tilburg
Opdrachtgever TBV Wonen
Programma Groot Onderhoud 244 woningen
Mitigatiebedrijf Miecon