VB-Groep

Verduurzaming Staatsliedenbuurt Tilburg

Plaats Tilburg
Opdrachtgever WonenBreburg
Programma 61 huurwoningen en 19 particuliere woningen als gespikkeld bezit

Gespikkeld bezit verduurzamen

In de Staatsliedenbuurt in Tilburg verduurzamen we in opdracht van WonenBreburg 61 huurwoningen en 19 particuliere woningen. Bewoners hebben veel mogelijkheden. De grondgebonden eengezinswoningen krijgen een frisser en eigentijdser uiterlijk. Ook particuliere woningbezitters doen mee. Zowel de planontwikkeling, uitvoering als de begeleiding van huurders en kopers maakt deel uit van de opdracht. De opdracht is onderdeel van een 5-jarig samenwerkingsconvenant voor het verduurzamen van vastgoed.

Planontwikkeling

We werken samen met vaste ketenpartners de projecten van WonenBreburg uit. Vanaf initiatief stellen we het best passende planontwerp op dat vervolgens gezamenlijk wordt gerealiseerd. Deze werkwijze wordt inmiddels bij meerdere collegacorporaties uitgerold als procesoptimalisatie.

Met proefwoningen is het optimale plan definitief gemaakt. Deze proefwoningen worden ingezet als modelwoning. Huurders en particulieren kunnen hier het toekomstige eindresultaat zien.

Energiezuiniger en moderner

De woningen krijgen een compleet nieuwe schil. Dat maakt de woningen niet alleen een stuk energiezuiniger, het ziet er ook frisser en eigentijdser uit. Met dakisolatie, zonnepanelen, kunststof kozijnen en deuren, gevel, vloer- en spouwisolatie realiseren we een optimaal geïsoleerde buitenschil. Om koudebruggen op te lossen, passen we een gedeeltelijk buitengevelisolatiesysteem toe. We verwijderen asbest in het riool en op diverse plekken in de woning. Bewoners kunnen het balkon of de loggia bij de woning betrekken. De verschillende pui-indelingen die hierdoor ontstaan, zorgen voor meer diversiteit in het straatbeeld.

Ook de binnenkant van de woning wordt aangepakt. De badkamer, keuken en het toilet worden indien nodig vernieuwd. Bewoners kunnen individueel het uiterlijk van badkamer, keuken en toilet bepalen. Er wordt mechanische ventilatie aangebracht en het systeemplafond wordt indien gewenst vervangen door een vast gipsplaatplafond. Tot slot wordt de meterkast verzwaard voor het elektrisch koken, de teruglevering vanuit de zonnepanelen en voor de warmtepomp. De noodzakelijke vernieuwing van het leidingtracé in de weg en naar de woning wordt door Enexis uitgevoerd.

Persoonlijke aandacht voor bewoners

Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering verzorgen we de bewonerscommunicatie. Een persoonlijke benadering staat hierbij voorop. We verzorgen de planpresentatie aan bewoners en omwonenden, de bewonersbrochure, het ophalen van 70% deelname en de (informatie)brieven. De huurderscoach maakt nader kennis met bewoners tijdens de warme opnames. Ze begeleidt bewoners bij het maken van individuele keuzes, bespreekt de planning en beantwoordt de dagelijkse vragen. Ook de communicatie met particuliere woningbezitters wordt deels door Huybregts Relou uitgevoerd. Tijdens het project wordt voor de huurders en kopers een gezellige rustwoning ingericht, waar men even op verhaal kan komen met een lekker kopje koffie.

Stimulans gemeente Tilburg voor particulieren

De uitdaging bij dit groot onderhouds- en verduurzamingsproject is het gespikkeld bezit. Er liggen 19 koopwoningen verspreid in de wijk. Deze particulieren hebben de mogelijkheid hun woning ook te laten verduurzamen. Om particulieren te stimuleren heeft de gemeente Tilburg een participatiefonds opgezet. Dit project is hun tweede pilot. De eerste pilot met gespikkeld bezit was het project Berkdijk van Tiwos, waar Huybregts Relou 277 woningen heeft verduurzaamd.

Samenwerkingsconvenant

Met circa 27.000 woningen in de portefeuille behoort WonenBreburg tot de grootste woningbouwverenigingen in Tilburg en Breda. De corporatie tekende met Huybregts Relou en BAM Wonen een samenwerkingsconvenant van 5 jaar waarin ongeveer de helft van de woningen die in deze periode aan verduurzaming/groot onderhoud toe zijn, worden ondergebracht.

Continue verbetering, verlaging van de integrale kostprijs en optimalisatie van het onderhoudsproces liggen aan die samenwerking ten grondslag. Vooral projecten met een bijzondere uitdaging of onbekendheid worden in de keten, met vaste partners, opgepakt.

Huybregts Relou heeft inmiddels bijna 680 woningen in Tilburg verduurzaamd aan de Outhoornstraat, Vestingstraat, Kruizemuntweg, Lindeplein/Dijklaan, in de Kruidenbuurt, aan het Slipjachtpad e.o. en Azuurweg.