VB-Groep

Niet Planmatig Onderhoud

Van Heur Bouw & Onderhoud verzorgt het Niet Planmatig Onderhoud voor een aantal woningcorporaties in Limburg. We hebben eigen servicebussen onderweg en voeren jaarlijks een flink aantal onderhoudsklussen uit. We doen met name reparatie-, mutatie- en binnenonderhoud op verzoek van de klant. Eigenlijk alles dus. Ook voor het geplande grootschalige onderhoud kunnen klanten bij ons terecht.

Waarom Niet Planmatig Onderhoud door Van Heur Bouw & Onderhoud?

  • Deskundig
  • Flexibel door schaalgrootte
  • Langdurige samenwerking
  • Betrokken medewerkers met oog voor bewoners
  • Hoge klanttevredenheid
  • Vergaande geautomatiseerde systemen

Snel reageren

De werkzaamheden die wij doen vallen samen onder de noemer Niet Planmatig Onderhoud. Veel van dat onderhoud is dan ook niet gepland en dient zich op korte termijn aan. Dat geldt met name voor reparatieverzoeken van bewoners, maar ook voor de grotere ingrepen bij mutatieonderhoud. Onze organisatie is er op ingesteld om snel te reageren en reparatieverzoeken adequaat af te handelen. Door onze schaalgrootte hebben we voldoende medewerkers en partners om daar flexibel op in te spelen.

Oog voor bewoners

Onze mensen zijn er op ingesteld om te werken bij bewoners in huis. Ze nemen de tijd voor de bewoner en handelen hun werk netjes af, met zo min mogelijk hinder voor de bewoner. Ze hebben oog voor de bewoner en waar nodig nemen ze ook de sociale signaleringsfunctie op zich voor de corporatie.

Hoge klanttevredenheid

Klanttevredenheid staat bij ons voorop. Wij realiseren ons dat we vaak het enige contact zijn tussen huurders en corporaties en dat de indruk die wij achterlaten dus enorm belangrijk is voor de corporatie. Dat we daarin slagen blijkt wel uit de cijfers van de jaarlijkse onderzoeken van KWH voor Aedes.

Ketensamenwerking

Wij hebben veel ervaring met ketensamenwerkingen bij woningcorporaties waarbij de huurder centraal staat. Hierbij zijn vertrouwen, transparantie en continu verbeteren sleutelwoorden. Wij hebben een voortrekkersrol en onderscheiden ons door een proactieve houding. Doordat wij in de meeste NPO ketens van Limburg vertegenwoordigd zijn, zijn wij in staat om successen te delen en gemaakte fouten te vermijden. Onze processen en automatisering zijn ingericht op de integratie met corporaties en co-makers.

Dicht bij de klant

We werken met onze teams vanuit vier vestigingen, namelijk Maastricht, Parkstad, Geleen en Kelpen-Oler. Daarmee zitten we dicht bij de klant. Woningcorporaties hebben altijd een vaste contactpersoon bij onze organisatie, wat zorgt voor korte lijnen.

Automatisering

Ons systeem is vergaand geautomatiseerd, waardoor er realtime zicht is op de status van een opdracht. Zelfs de facturen worden automatisch ingeboekt bij de corporatie, wat zowel ons als de corporatie enorm veel werk scheelt. Ook hebben onze klanten op deze manier continu zicht op hun uitgaven.

Soorten Niet Planmatig Onderhoud

Reparatieonderhoud

Bij reparatieonderhoud draait alles om een klantgerichte aanpak en het zo snel mogelijk verhelpen van het ontstane ongemak.

Mutatieonderhoud

Mutatieonderhoud is het onderhoud dat wordt uitgevoerd tussen twee huurperiodes in. Soms zijn de werkzaamheden heel beperkt, soms is dat een complete renovatie van badkamer, keuken of toilet.

Vraaggestuurd binnenonderhoud

Naast reparaties en mutatieonderhoud verzorgen wij ook het zogenoemde vraaggestuurd binnenonderhoud. Dit betreft bijvoorbeeld de vernieuwing van een keuken of badkamer op verzoek van de huurder.