VB-Groep

Renovatie & Onderhoud

Onze naam maakt duidelijk dat renovatie en onderhoud van oudsher een belangrijke discipline is voor ons bedrijf. We renoveren c.q. verduurzamen woningen en kantoren, scholen en zorgcomplexen. Doorgaans terwijl ze in gebruik zijn. We voeren het niet planmatig onderhoud uit voor een aantal woningcorporaties. Maar ook een aantal unieke, uitermate gecompliceerde verbouwingsopgaven laten zien hoe ver de renovatie-expertise van Van Heur reikt.

Waarom renovatie en onderhoud met Van Heur?

  • Actief in woningbouw en utiliteit
  • Ervaring in planontwikkeling
  • Procesmatige aanpak groot onderhoud
  • Aparte afdeling Niet Planmatig Onderhoud

Groot onderhoud en verduurzaming

Woningcorporaties en beleggers staan voor een enorme verduurzamingsopgave en zijn volop bezig met het renoveren van hun woningbezit. Wij denken met hen mee over nieuwe, gasloze energieconcepten en nemen alle uitvoerende werkzaamheden voor onze rekening. Inclusief de zo belangrijke bewonerscommunicatie en -begeleiding, waarvoor we eigen communicatiespecialisten en wooncoaches in dienst hebben.

Renovatie en onderhoud scholen

Onderwijsinstellingen vinden in Van Heur een betrokken partner. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij onderhoud en renovatie. We realiseren moderne, prettige leeromgevingen die aansluiten bij de onderwijsvisie. Omgevingen die goed te onderhouden zijn en qua robuustheid opgewassen tegen het enthousiasme van de jeugd. Frisse Scholen, die goed zijn voor de gezondheid en de concentratie van leerlingen en onderwijspersoneel. De onderhoudswerkzaamheden vinden doorgaans plaats terwijl de school gewoon in gebruik is. Onze mensen zorgen voor afdoende veiligheidsmaatregelen en doen er alles aan om verstoring van het onderwijsproces te voorkomen. Zo nodig door even door te pakken in de avonden of vakanties, wanneer er geen leerlingen zijn.

Monumenten

Bijzondere aandacht verdient de renovatie van monumenten. We voerden onder meer de cascorenovatie uit van het Rijksmonument de Greswarenfabriek in Reuver, die is getransformeerd tot middelbare school. Vanuit onze kennis adviseerden wij over oplossingen voor bijvoorbeeld het uitvlakken van vloeren, maar ook het in het zicht houden van karakteristieke elementen. We ondersteunen opdrachtgevers en ontwerpers in het proces van voorbereiding en uitvoering.

Spraakmakende projecten 

De renovatie van de Papyruszaal in het Theater aan het Vrijthof is een logistiek (hartje Maastricht) en vooral ook technisch hoogstandje. Met name de ongeëvenaarde akoestische kwaliteit van de zaal oogst internationaal bewondering. We hebben deze renovatie-opgave als een design & construct project uitgevoerd, zonder aangedragen bestek en uitgewerkte ontwerpen. Ook de renovatie van de iconische gevel van de Bijenkorf in Eindhoven staat prominent op de renovatie-referentielijst van Van Heur.

Bouwservice

Ons bedrijfsonderdeel Bouwservice richt zich op een snelle en efficiënte uitvoering van incidentele en kleinschaligere bouwwerkzaamheden. Dan gaat het bijvoorbeeld om beperkte verbouwingen of uitbreidingen, eventueel in combinatie met nieuwbouw. We denken graag met onze klanten mee en zijn in staat snel te schakelen. Met Bouwservice werken we voor de zakelijke markt, in zowel woningbouw als utilitaire bouw.

Meer over Bouwservice

Soorten onderhoud

Niet Planmatig Onderhoud

Voor een aantal woningcorporaties nemen we ook het Niet Planmatig Onderhoud voor onze rekening. Met onze teams reageren wij op alle bouwkundige klachten en serviceverzoeken.

Lees meer

VB GO

Met VB GO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak.

Lees meer