VB-Groep

Renovatie en onderhoud is vanouds een belangrijk deel van ons werk. Wij renoveren scholen, woningen en kantoren terwijl ze in gebruik zijn. We hebben de specialistische kennis om verouderde woon-zorgcomplexen te renoveren en we voeren het Niet Planmatig Onderhoud uit voor een aantal woningcorporaties.

Waarom renovatie en onderhoud met Van Heur Bouw & Onderhoud?

  • Werken met ‘de winkel open’ of in bewoonde staat
  • Veel ervaring binnen de corporatiesector
  • Kennis en ervaring op het gebied van verduurzaming
  • Snel schakelen vanuit Bouwservice
  • Betrokken medewerkers

Werken met 'de winkel open' of in bewoonde staat

Renoveren gebeurt vaak terwijl het gebouw in gebruik is of in bewoonde staat. Dit vraagt veel van gebruikers en bewoners. We zijn volop aan het werk en dit kan overlast veroorzaken. Dit kunnen we niet voorkomen. Wel kunnen we zorgen dat we duidelijk en tijdig communiceren met de gebruikers en bewoners. En met ze meedenken. Zo voorkomen we misverstanden en zorgen we voor wederzijds begrip.

Een aandachtspunt bij het renoveren van gebouwen die in gebruik zijn of bewoond worden, is de veiligheid. Onze mensen en onderaannemers zijn als professionals gewend om veilig te werken. Maar een gebruiker of bewoner is niet gewend dat het betreffende gebouw tijdelijk een “bouwplaats” is met alles wat daarbij komt kijken. Wij maken de gebruiker of bewoner alert op zijn tijdelijk gewijzigde situatie. En we letten zelf extra goed op: op de bouwplaats en bij de aan- en afvoer van materialen.

Verduurzaming

In het kader van verduurzaming zijn corporaties momenteel volop bezig met het renoveren van hun woningbezit. Wij denken graag mee over de te kiezen trajecten voor verduurzaming. Uiteindelijk zal elke woning gasloos en Nul op de Meter moeten worden, maar dat gaat meestal met een aantal tussenstappen. Vanuit onze kennis en ervaring kunnen wij laten zien welke tussenstappen er mogelijk zijn en kan de opdrachtgever beslissen op basis van onder meer ambitie, budget en meerjarenplanningen.

Monumenten

Bijzondere aandacht verdient de renovatie van monumenten. We voerden onder meer de cascorenovatie uit van het Rijksmonument de Greswarenfabriek in Reuver, die is getransformeerd tot middelbare school. Vanuit onze kennis adviseerden wij over oplossingen voor bijvoorbeeld het uitvlakken van vloeren, maar ook het in het zicht houden van karakteristieke elementen. We ondersteunen opdrachtgevers en ontwerpers in het proces van voorbereiding en uitvoering.

Bouwservice

Ons bedrijfsonderdeel Bouwservice richt zich op een snelle en efficiënte uitvoering van incidentele en kleinschaligere bouwwerkzaamheden. Dan gaat het bijvoorbeeld om beperkte verbouwingen of uitbreidingen, eventueel in combinatie met nieuwbouw. We denken graag met onze klanten mee en zijn in staat snel te schakelen. Met Bouwservice werken we voor de zakelijke markt, in zowel woningbouw als utilitaire bouw.

Soorten onderhoud

Niet Planmatig Onderhoud

Voor een aantal woningcorporaties nemen we ook het ‘Niet Planmatig Onderhoud’ voor onze rekening. Met onze teams reageren wij op alle bouwkundige klachten en serviceverzoeken.

VB Groot Onderhoud

Met VBGO ondersteunen wij met name woningcorporaties in hun groot onderhoud, door te kiezen voor een procesmatige en programmatische aanpak.