VB-Groep

Zorg

Zorg

Zorg

Van Heur Bouw & Onderhoud heeft ruime ervaring met bouwen voor de zorg. Onze mensen kennen de specifieke aandachtsvelden van de zorg. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Waarom bouwen in de zorg met Van Heur?

  • Jarenlange ervaring op het gebied van zorgvastgoed
  • Efficiënte en snelle planvoorbereiding
  • Vloeiende overgang van voorbereiding naar uitvoering
  • Aandacht voor gebruikers en bewoners
  • Betrokken medewerkers

Planvoorbereiding

Waar opdrachtgevers in de zorg voorheen kwamen met uitgebreide bestekken en tekeningen, is de vraag tegenwoordig vaak veel globaler. Meestal beslaat die nu niet meer dan een schets en een Programma van Eisen op enkele A-viertjes. Onze afdeling planontwikkeling is in staat om die summiere uitvraag samen met de opdrachtgever uit te werken tot een concreet en gedetailleerd bouwplan en de daarbij benodigde contractstukken te produceren. We hebben daarvoor de juiste mensen in huis, alsmede een vast team van ketenpartners die ons daarbij kunnen adviseren en ondersteunen. We doen dat efficiënt en in een zeer kort tijdsbestek.

Al vanaf de eerste planontwikkeling betrekken we onze mensen van de uitvoering bij dit proces. Daarmee creëren we een vloeiende overgang van planfase naar uitvoering. We voorkomen op die manier dat in de uitvoering de hele planvorming opnieuw ter discussie wordt gesteld.

Kennis

Onze mensen kennen de nieuwste technieken op gebied van domotica, maar weten ook dat psychogeriatrische patiënten zo maar van slag kunnen raken door het automatisch aangaan van verlichting. We weten dat zij gevoelig zijn voor sfeer en kleuren en dat dat eisen stelt aan de gebruikte materialen. We zetten de bril op van onze opdrachtgever en beoordelen plannen vanuit de gevraagde zorgklasse. Dat helpt ons bij de planuitwerking in de voorbereidingsfase, maar het helpt ook in de uitvoeringsfase. We weten aan welke eisen de materialen moeten voldoen. En we kunnen zo ook adviseren over budgettaire alternatieven.

Renovatie

Veel vastgoed in de zorgsector is inmiddels meer dan 25 jaar oud. Door de veranderde regelgeving en zorgbehoefte is dat vastgoed vaak niet meer up to date. Daarbij is veel vastgoed inmiddels in bezit overgegaan van de zorgsector naar bijvoorbeeld woningcorporaties. Zij kiezen vaak voor flexibiliteit in het gebouw om ook in de toekomst in te kunnen spelen op veranderingen in de zorg- of woonbehoefte. Ook hier komt onze kennis en ervaring goed van pas. Wij adviseren onze opdrachtgevers en vertalen hun wensen in verantwoorde bouwkundige oplossingen.

Ondersteuning opdrachtgever

We verdiepen ons in de klant en haar specifieke vraag of uitdaging en denken mee in oplossingen. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van bouwen voor de zorg kunnen we ook procesmatig optimaal ondersteunen.

Sociale component

Bij renovatie van zorgcomplexen is de sociale component erg belangrijk. Vooral bij renoveren in bewoonde situaties is die component van doorslaggevend belang. Dat geldt ook voor nieuwbouw op een instellingsterrein. Hoe ga je om met gebruikers of bewoners? Wat communiceer je en hoe? Hoe kijk je naar patiënten en cliënten en hoe behandel je hen? Daarvoor is het belangrijk dat de mensen op de bouwplaats niet alleen oog hebben voor hun bouwproject, maar ook voor hun omgeving. Onze medewerkers zijn van nature zeer sociaal in de omgang met gebruikers en bewoners. We hechten daarbij grote waarde aan goede communicatie, maar ook aan veiligheid. Bewoners, patiënten en cliënten zijn zich niet altijd bewust van de mogelijke gevaren. Wij letten op hun veiligheid, rondom de bouwplaats, maar ook bij de aan- en afvoer van materialen.

Resultaat komt samen in Kloostervelden

Kloostervelden is een unieke wijk in het Noord-Brabantse Sterksel, omgeven door natuur en gebouwd rond een historisch kloosterhart. Hier wonen, leven en zorgen 500 mensen met en zonder handicap samen. Hier is wonen zoveel meer; het is een thuis voor iedereen. Met deze ontwikkeling van omgekeerde integratie maken we impact op het individu, de omgeving en de gemeenschap. Een bijzondere plek waarmee we samen de wereld een stukje mooier maken. Kloostervelden won onlangs de Brabantse Stijlprijs 2021.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan en ontvang onze laatste updates rondom ontwikkelen en bouwen.

Segmenten

Projecten

Renovatie Zorgcentrum Avé Maria Cicero Geulle

Renovatie zorgkamers en algemene ruimtes

Nieuwbouw verzorgingscentrum Kievitshorst Tilburg

Wooneenheden voor verpleegkundige zorg, -lichte zorg en een hospice

Zorgwoningen Providential Sterksel

Woonwijk Kloostervelden gerealiseerd uit het voormalige Providentia terrein van Stichting Kempenhaeghe