VB-Groep

Transformatie

Het transformeren van een bestaand gebouw naar een nieuwe functie is voor onze vaklieden het absolute summum. Een uitdaging die het uiterste van hun kennis en kunde vraagt. Van hun flexibiliteit en improvisatietalent, vanwege alle onzekerheden in zo’n werk. Maar ook een uitdaging die strak projectmanagement veronderstelt, om de verschillende activiteiten en partijen goed aan te sturen en op elkaar af te stemmen en risico’s rondom maakbaarheid en haalbaarheid te beheersen.

Waarom transformeren met Van Heur?

  • Overtuigende referenties
  • Sterk in regievoering en projectmanagement
  • Compact, slagvaardig en wendbaar team
  • Veel ervaring in planontwikkeling

Van fabriek naar school, van warenhuis naar museum

Van Heur mag zich stilaan specialist in deze uitdagende bouwdiscipline noemen. Onze transformatieprojecten krijgen de handen op elkaar. Van opdrachtgevers en gebruikers, omgeving en media. Dat geldt zeer zeker voor de succesvolle herbestemming van de oude greswarenfabriek in Reuver. We transformeerden dit monumentale pand, waarvan de oudste onderdelen uit 1880 dateren, naar een eigentijds thuis voor middelbare school Broekhin.

Niet minder spectaculair is de transformatie van ‘het Kleine Glaspaleis’ in het hart van Heerlen. We verbouwden dit monumentale ‘pand Kneepkens’, een voormalig warenhuis, tot een modern en gastvrij onderkomen voor een tweede vestiging van het Nederlands Mijnmuseum.

Strakke regievoering, wendbaar team

Het werken in en aan dergelijke oude panden veronderstelt specialistische expertise. Deels voorzien wij daarin met onze eigen mensen, deels werken we daarvoor samen met gespecialiseerde partners. Het komt dus sterk aan op onze regisserende en coördinerende rol, zowel in de uitvoering als in de voorbereiding. En op de flexibiliteit en wendbaarheid van het bouwteam. Vaak zijn er immers nogal wat onzekerheden. Maatvoeringen, toegepaste materialen en constructies, de conditie van gebouwdelen. Gaandeweg het project dienen zich nieuwe, onvoorziene uitdagingen aan, waarvoor oplossingen moeten worden gezocht. Ook hier bewijst onze ervaring met planontwikkeling, waarbij het technisch ontwerp door onszelf moet worden ingevuld, zijn toegevoegde waarde.