VB-Groep

Onze kracht

Samen bereiken we meer dan alleen. Daar zijn we van overtuigd. We doen er dan ook alles aan om de samenwerking tussen organisatie en medewerkers te stimuleren en te bevorderen. Met onze informele, maar professionele familiecultuur hebben we oog en oor voor alle medewerkers. Iedereen doet mee, want resultaat komt samen.

Samenwerken

Onze organisatie is er op ingericht om samenwerking optimaal te ondersteunen. De verschillende bedrijven binnen onze groep werken op een natuurlijke manier samen. We maken gebruik van elkaars expertise, delen onze kennis en netwerken en werken collegiaal samen op de bouwplaats en op kantoor.

Ontmoeten

De cultuur binnen VB Groep wordt sterk bepaald door de normen en waarden die de oprichter van de groep, Johan van Boldrik, heeft geïntroduceerd. Familie en de manier waarop je binnen een familie met elkaar omgaat, spelen daarin een belangrijke rol. In deze informele, maar professionele familiecultuur staat de deur bij iedereen altijd open. Juist door elkaar te helpen de weg te vinden, komen we verder. We organiseren regelmatig interne bijeenkomsten. Want door samen te reflecteren, leren we van elkaar.

Als familiebedrijf vieren we ook onze successen graag samen. Samen met medewerkers en partners aan wie we die successen te danken hebben.

Duurzaam

Als familiebedrijf, met een lange geschiedenis, is duurzaamheid voor ons vanzelfsprekend. We willen de wereld immers beter overdragen aan de generaties na ons. Vanuit die ambitie heeft jouw ontwikkeling onze onafgebroken aandacht. Die begint op de werkvloer in de dagelijkse praktijk: gewoon doen en vragen. Met de VB Academy ondersteunen we jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. Gericht op meer kennis, meer vaardigheden en nog vele plezierige dienstjaren. 

Als goede werkgever willen we weten hoe onze mensen hun werk ervaren. Want er zijn altijd zaken die we samen nóg beter kunnen regelen.