VB-Groep

Nieuwbouw

Van Heur Bouw & Onderhoud is actief over de volle breedte van nieuwbouw. In woningbouw en utiliteit. De ene keer gaat het om een binnenstedelijke ontwikkeling van een appartementencomplex voor de zorg, de andere keer om een grootschalig project met grondgebonden woningen. Kantoren, frisse scholen of een fabriek op een industriële plant. We maken het allemaal.

Waarom nieuwbouw met Van Heur?

  • Thuis in woningbouw en utiliteit
  • Ervaring in onderwijs en zorg
  • Bouwpartner voor food en petrochemische industrie
  • Leidende rol in bouwteams

Woningen

Deel uitmakend van VB Groep – waar samenwerking, kennisdeling en uitwisseling van best practices sleutelwoorden zijn – beschikken wij over alle kennis, ervaring en capaciteit om ieder nieuwbouwproject tot een succes te maken. In de woningbouw, waar we opdrachtgevers ook kunnen bedienen met de VB Woonconcepten, bestaande uit een gezinswoning, een drempelloze nultredenwoning en een compact appartementengebouw. Alle drie met een zodanige flexibiliteit dat volop variatie en vergaand maatwerk mogelijk is.

Zorg en onderwijs

De zorg weet ons te vinden, het onderwijs eveneens. We kennen de processen van dit soort opdrachtgevers, weten hoe we daaromheen moeten bouwen. We kennen de detailleringen die belangrijk zijn voor een school of zorgomgeving, de looproutes, materaliseringen.

Bijzondere, unieke projecten

Bij andere nieuwbouwprojecten gaat het niet om ervaring met beproefde oplossingen, maar wordt van ons juist een unieke inbreng verwacht. Op zo’n moment voelen onze mensen zich als een vis in het water. Als het echt moeilijk en spannend wordt. Bij de realisatie van een entreegebouw waar we te maken hebben met extreem hoge industriële veiligheidseisen. Of bij uitbreiding van bestaande productiefaciliteiten, waar een gebrek aan ruimte van onze mensen het uiterste vraagt met betrekking tot ontwerp- en bouwtechnische inventiviteit.

Regisserende en aansturende rol

Nieuwbouw in food en industrie veronderstelt doorgaans een complex samenspel van disciplines en gespecialiseerde partijen. Vanuit de rol van regisseur neemt Van Heur makkelijk en vanzelfsprekend het voortouw in het bouwteam. Een team waarin wij de juiste co-makers samenbrengen, die het beste passen bij de aard, omvang en complexiteit van het project.

Alles in huis

BIM heeft voor onze mensen geen geheimen. We hebben volop ervaring met BREEAM-certificeringen. Zijn bekend met de principes en eisen van Bewuste Bouwer. Hebben enkele jaren geleden al pilots gedraaid met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die sinds 1 januari 2024 van kracht is. Kortom, ieder nieuwbouwproject is bij Van Heur in vaardige en vertrouwde handen.

Bouwservice

Ook kleinere werken en onderhoudsklussen verdienen een professionele aanpak. Lean georganiseerd, met de juiste mensen op de juiste plek.

Lees meer

VB ID - De standaard in bouwen

VB ID is de standaard in bouwen. Het idee van woonconcepten, gefundeerd op vooraf bedachte oplossingen, die we proactief, projectoverstijgend en doelgroepgericht ontwikkelen. De standaard in bouwen.

Conceptueel bouwen met VB ID