VB-Groep

Verduurzaming Staatsliedenbuurt Tilburg

Plaats Tilburg
Opdrachtgever WonenBreburg
Programma Groot onderhoud 61 huurwoningen

Gespikkeld bezit verduurzamen

In de Staatsliedenbuurt in Tilburg verduurzaamt Huybregts Relou in opdracht van WonenBreburg 61 huurwoningen. De woningen liggen verspreid tussen particuliere woningen. Bewoners hebben veel mogelijkheden. De grondgebonden eengezinswoningen krijgen een frisser en eigentijdser uiterlijk. Zowel de planontwikkeling, uitvoering als de begeleiding van huurders en kopers maakt deel uit van de opdracht. De opdracht is onderdeel van een 5-jarig samenwerkingsconvenant voor het verduurzamen van vastgoed.

Planontwikkeling

Samen met vaste ketenpartners worden de projecten van WonenBreburg uitgewerkt. Vanaf initiatief stellen we het best passende planontwerp op dat vervolgens gezamenlijk wordt gerealiseerd. Deze werkwijze wordt inmiddels bij meerdere collega-corporaties uitgerold als procesoptimalisatie.

Met proefwoningen is het optimale plan definitief gemaakt. Deze proefwoningen zijn ingezet als modelwoning. Huurders kunnen hier het toekomstige eindresultaat zien.

Energiezuiniger en moderner

De woningen krijgen een compleet nieuwe schil. Dat maakt de woningen niet alleen een stuk energiezuiniger, het ziet er ook frisser en eigentijdser uit. Met dakisolatie, zonnepanelen, kunststof kozijnen en deuren, gevel-, vloer- en spouwisolatie realiseren we een optimaal geïsoleerde buitenschil. Om koudebruggen op te lossen wordt een gedeeltelijk buitengevelisolatiesysteem toegepast. Asbest in het riool en op diverse plekken in de woning wordt verwijderd. We betrekken het balkon en de loggia bij de woning, waardoor de schil goed geïsoleerd is.

Ook de binnenkant van de woningen worden aangepakt. De badkamer, keuken en het toilet worden indien nodig vernieuwd. Bewoners kunnen individueel het uiterlijk van badkamer, keuken en toilet bepalen. Er wordt mechanische ventilatie aangebracht en het systeemplafond wordt indien gewenst vervangen door een vast gipsplaatplafond. Tot slot wordt de meterkast verzwaard voor het elektrisch koken, de teruglevering vanuit de zonnepanelen en voor de warmtepomp. De noodzakelijke vernieuwing van het leidingtracé in de weg en naar de woning wordt door Enexis uitgevoerd.

Persoonlijke aandacht voor bewoners

Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering verzorgt Huybregts Relou de bewonerscommunicatie. Een persoonlijke benadering staat hierbij voorop. We verzorgen de planpresentatie aan bewoners en omwonenden, de bewonersbrochure, het ophalen van 70% deelname en de (informatie)brieven. De huurderscoach maakt nader kennis met bewoners tijdens de warme opnames. Ze begeleidt bewoners bij het maken van individuele keuzes, bespreekt de planning en beantwoordt de dagelijkse vragen. Ook de communicatie met particuliere woningbezitters wordt deels door Huybregts Relou uitgevoerd. Tijdens het project wordt voor de huurders een gezellige rustwoning ingericht waar zij hun vragen kunnen stellen en in gesprek kunnen gaan.

Stimulans gemeente Tilburg voor particulieren

Een uitdaging bij dit groot onderhouds- en verduurzamingsproject is het gespikkeld bezit. Er liggen 19 koopwoningen verspreid door de wijk. Deze particuliere woningbezitters hadden de mogelijkheid hun woning ook te laten verduurzamen. Om particulieren te stimuleren heeft de gemeente Tilburg een participatiefonds opgezet. Dit project is hierbij een pilot.

Samenwerkingsconvenant

Met circa 27.000 woningen in de portefeuille behoort WonenBreburg tot de grootste woningbouwverenigingen in Tilburg en Breda. De corporatie tekende met Huybregts Relou en BAM Wonen een samenwerkingsconvenant van 5 jaar waarin ongeveer de helft van de woningen die in deze periode aan verduurzaming/groot onderhoud toe zijn, worden ondergebracht.

Continue verbetering, verlaging van de integrale kostprijs en optimalisatie van het onderhoudsproces liggen aan die samenwerking ten grondslag. Vooral projecten met een bijzondere uitdaging of onbekendheid worden in de keten, met vaste partners, opgepakt.

Huybregts Relou heeft inmiddels bijna 680 woningen in Tilburg verduurzaamd aan de Outhoornstraat, Vestingstraat, Kruizemuntweg, Lindeplein/Dijklaan, in de Kruidenbuurt, aan het Slipjachtpad e.o. en de Azuurweg.