VB-Groep

Realisatie duurzame school Den Doelhof

2 februari 2021

Om plaats te maken voor de nieuw te bouwen basisschool Den Doelhof werd de oude basisschool in de dorpskern van Meijel eind 2020 gesloopt. Daarna werd het terrein bouwrijp gemaakt. Bij het slopen zijn de vrijgekomen materialen zoveel mogelijk gescheiden in onder andere bitumen, hout, aluminium, staal, kabels, puin en BSA. Afval scheiden is voor ons vanzelfsprekend.

Materialen

Bij de sloop is ervoor gekozen het vrijgekomen puin en beton te verzamelen en dit aan het eind van de sloop op locatie te breken met een mobiele breker. Het voordeel hiervan is dat er veel minder transportbewegingen zijn op en rond het bouwterrein en in de dorpskern van Meijel. Daarnaast hoeft ook geen korrelmix aangevoerd te worden om het terrein bouwrijp te maken. Door deze aanpak te voorkomen we qua transport veel CO2-uitstoot en heeft de buurt minder overlast van het project. Ook financieel gezien levert dit een gunstiger resultaat. Alle hout voor de te bouwen school is onder FSC® label ingekocht, niet alleen het houtskeletbouw gedeelte. Daarnaast krijgt de school een groen sedemdak.

  • SDG12 Verantwoorde consumptie en productie
  • SDG11 Duurzame steden en gemeenschappen

Bouwplaats

De bouwweg op het terrein is zo gelegd zodat er geen bomen gesnoeid, noch gekapt hoeven te worden. Bij dit project staat geen traditionele bouwkeet, maar het team maakt gebruik van een bestaand nood-klaslokaal dat zolang gehandhaafd blijft tot einde project. Mooie voorbeelden van beperken van onnodig transport, bewust omgaan met de natuur en de bouw-/sloopmaterialen!

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Wij hebben onze duurzaamheidsdoelen gekoppeld aan 7 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.