VB-Groep

Groot onderhoud en nieuwbouw Nazareth Maastricht

Plaats Maastricht
Opdrachtgever Woonpunt
Programma Groot onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw
Bekijk alle gegevens

Gebiedsontwikkeling en verduurzaming van de wijk

De corporatiesector vindt in de bouwbedrijven van VB Groep in toenemende mate een integrale partner voor haar vastgoeduitdagingen. Bij groot onderhoud, verduurzaming én nieuwbouw. Zo heeft ook de samenwerking tussen woningcorporatie Woonpunt en Van Heur sinds 2017 structurele vormen aangenomen. Samen realiseerden we een opmerkelijke kwaliteitsslag in de wijk Nazareth in Maastricht.

Groot onderhoud/verduurzaming 195 woningen

Nazareth is een wijk met een zeer gemêleerde bevolkingsgroep in het noordoosten van Maastricht. Al in 2014 maakte Woonpunt plannen om hier haar woningen, daterend uit begin jaren ’70, ingrijpend te renoveren. Het project, destijds aanbesteed bij Smeets Bouw, werd door de bouwcrisis uitgesteld, om vervolgens in 2017 via ons zusterbedrijf bij ons terecht te komen. Datzelfde jaar nog startten we met het groot onderhoud van 195 sociale huurwoningen. De daken werden vernieuwd, asbesthoudend materiaal verwijderd, voorgevels nageïsoleerd en gestukt, achtergevels nageïsoleerd, het voegwerk vervangen en gekeimd. Ook binnen werden de woningen gemoderniseerd, met een opvallend luxe afwerking. Een deel van de bewoners konden verder kiezen uit een uitbouw aan de voorzijde van de woning of een aanbouw met slaapkamer en badkamer aan de achterkant. Die laatste optie maakt hun woning extra comfortabel en levensloopbestendig.

Duurzame, solide partner

We hebben dit hele traject samen met Woonpunt en een aantal vaste partners ingevuld volgens onze gestructureerde en uitermate efficiënte conceptaanpak VB GO. Afgestemd op het programma van eisen van de opdrachtgever. Mede door die aanpak verliep het project bijzonder voorspoedig. Zo voorspoedig dat Woonpunt ons in 2021 nadrukkelijk verzocht in te schrijven op haar aanbesteding van 28 energieneutrale nieuwbouwwoningen op een braakliggend terrein in dezelfde wijk. We werden hiervoor geselecteerd op basis van prijs en midden 2023 konden we de woningen opleveren.

Meer over de nieuwbouwwoningen

Groot onderhoud/verduurzaming nog eens 91 woningen

Tot slot zijn we met Woonpunt aan tafel gaan zitten om samen te bekijken in hoeverre het concept van de 195 gerenoveerde woningen kon worden voortgezet voor een volgende reeks van 91 woningen, maar dan met een nog hogere duurzaamheidsambitie. Daarvoor zou zowel de voor- als de achtergevel moeten worden geïsoleerd en gestukt. Het bleek echter lastig met bewoners tot overeenstemming te komen over zelf aangebrachte voorzieningen en dus werd het eerder toegepaste concept ongewijzigd herhaald. Niettemin kon ook hier een forse verbetering van de energieprestatie worden behaald; van label F/G naar label A.

Ventilatiesysteem 286 woningen

Never change a winning team. Woonpunt legde vervolgens de opdracht bij ons neer om 286 van haar woningen in Nazareth van een CO2-gestuurd ventilatiesysteem te voorzien. Een omvangrijke klus die naast installatietechnische werkzaamheden ook daarmee samenhangende maatregelen veronderstelt, zoals glasaanpassingen, het inkorten van deuren en het aanbrengen van leidingkoven.

Verbetering leefbaarheid

De bewoners van Nazareth – intensief door onze huurderscoach begeleid - zijn enthousiast over hun woning en trots op hun nieuwe buurt. En terecht. Nazareth is een heel nieuwe wijk geworden met een totaal andere uitstraling. In niets meer te vergelijken met de standaard sociale huur-buurt uit het verleden. Luxer, gevarieerder en dankzij de realisatie van een aantal parkeerhoven achter de woningrijen (voor de toegang en openheid in de wijk, werden per hofje twee woningen gesloopt) een stuk vriendelijker. Ook de aanleg van een groene loper door de wijk brengt meer lucht en verbetert de leefbaarheid. In dit Nazareth wil iedereen wel wonen.

Een alleszins geslaagde herontwikkeling van dit stukje Maastricht. Wat ons betreft wordt de samenwerking met Woonpunt dan ook beslist vervolgd!

Projectdetails

Plaats Maastricht
Opdrachtgever Woonpunt
Programma Groot onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw
Architect Boosten – Rats