VB-Groep

Herculesstraat e.o. Rosmalen

Plaats Rosmalen
Opdrachtgever Woonstichting JOOST
Programma Groot onderhoud 40 woningen
Bekijk alle gegevens

Gespikkeld bezit: 40 huurwoningen verspreid gelegen tussen particuliere woningen

Woonstichting JOOST schreef in 2019 een tender uit met als uitgangspunt om zowel de planontwikkeling, de uitvoering en de bewonerscommunicatie bij de uitvoerende partij onder te brengen. Huybregts Relou werd als eindpartij geselecteerd.

Planontwikkeling

Vertrekpunt was het aangereikte voorlopig ontwerp. Dit is door onze afdeling planontwikkeling verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierin zijn we samen opgetrokken met JOOST om gedragen keuzes te maken tijdens het besluitvormingstraject. Het positief en kritisch meedenken door Huybregts Relou tijdens dit proces is als zeer positief ervaren door JOOST en heeft zijn meerwaarde bewezen.

De werkzaamheden

Wij hebben nieuwe dakplaten, dakpannen en zonnepanelen aangebracht. De houten kozijnen en deuren werden vervangen door kunststof kozijnen en deuren. Verder hebben we een geïsoleerd gevelstucsysteem en vloerisolatie aangebracht. Op deze manier is de buitenschil optimaal geïsoleerd en kregen de woningen een frisse, nieuwe uitstraling. We verwijderden asbest aan de buitengevel en op sommige plekken in de woning.

In de woningen hebben we de badkamer, de keuken en het toilet vernieuwd, waarbij bewoners keuzes hadden om dit naar eigen smaak in te vullen. Ook hebben we een hybride warmtepomp aangebracht met natuurlijke ventilatie.

Bewonerscommunicatie

Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering hebben we de bewonerscommunicatie uitgevoerd. In de voorbereiding ging het om de gezamenlijke planpresentatie aan bewoners en omwonenden via een “coronaproof” online bijeenkomst en het opstellen van de bewonersbrochure. Tijdens de uitvoering betrof het de huisbezoeken, het opnemen van bewonerskeuzes, het bespreken van de bewonersplanning en de dagelijkse vragen. Ook hebben we een gezellige rustwoning ingericht.

Gespikkeld bezit: ook 40 koopwoningen konden deelnemen

Bijzonder in dit project was dat het om gespikkeld bezit ging: de 40 huurwoningen lagen verspreid tussen particuliere woningen die eerder verkocht waren door JOOST. 40 van deze koopwoningen kregen de mogelijkheid om (gedeeltelijk) mee te doen aan de verduurzamingswerkzaamheden. Een aantal eigenaren heeft hier gebruik van gemaakt. Ook de communicatie met deze eigenaren verliep vanuit Huybregts Relou.

Daarnaast was het een uitdaging om alle technische overgangen te maken tussen de onderlinge woningen die wel of niet meededen. 40 huurwoningen met zoveel buren!

Projectdetails

Plaats Rosmalen
Opdrachtgever Woonstichting JOOST
Programma Groot onderhoud 40 woningen
Bewonersbegeleiding Fiks mens en wonen