VB-Groep

Renovatie Majella school in Heerlen

Plaats Heerlen
Opdrachtgever Movare
Programma Verbouwing schoolgebouw
Bekijk alle gegevens

Bouwen aan de toekomst van onze jeugd

Als je een school onderhanden neemt, dien je met veel zaken rekening te houden. De veiligheid van leerlingen, personeel en ouders, met stip op één. Beperking van overlast, in de school zelf en in de omgeving. Zorgen dat het onderwijsproces ongehinderd door kan gaan. Flexibiliteit in werktijden. Met al die aspecten zul je rekening moeten houden in je plan van aanpak. Juist dat plan van aanpak doet meer en meer opdrachtgevers in het onderwijs kiezen voor Van Heur. Onderwijsstichting Movare bijvoorbeeld, die ons in de arm nam voor de renovatie en uitbreiding van de Gerardus Majella school in Heerlen.

Majella school in Heerlen

De 90 jaar oude Majella school was hard aan een grondige update toe. De school was in de loop der jaren meermalen verbouwd en uitgebreid, maar de indeling ervan bleef gebaseerd op traditioneel klassikaal onderwijs. En dus vroeg MOVARE ons na aanbesteding het schoolgebouw te transformeren naar een gezellige, gezonde en veilige leeromgeving die recht doet aan haar onderwijsvisie. We realiseerden een multifunctionele ruimte die dient als studieruimte, bibliotheek en ontmoetingsplek voor leerlingen en ouders. Een leerplein waar leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen werken. Een nieuwe personeelsruimte en entree met balie. De voorzieningen voor de peuterspeelzaal werden verbeterd. En tegelijk maakten we er een duurzaam gebouw van, met energiezuinige klimaatinstallatie, ledverlichting en zonnepanelen.

De Majella school werd ons vooral gegund op basis van ons plan van aanpak. Dat gold eveneens voor de bouw van Den Doelhof in Meijel. We sloopten hier het bestaande schoolgebouw, om vervolgens een modern Kindcentrum (basisschool en kinderopvang) te realiseren.

Veilig en ongehinderd

Die veiligheid staat altijd voorop; zeker als we voor scholen werken. Zo zien we toe op een zorgvuldige scheiding van verkeersstromen. Ouders die hun kinderen naar school brengen en ophalen, mogen geen last hebben van bouwverkeer. Wanneer nodig, zetten we verkeersregelaars in. We werken gefaseerd, zodat er altijd een plek is waar kinderen veilig en ongestoord kunnen leren en spelen. Werkzaamheden die stof en lawaai met zich meebrengen, plannen we als het even kan buiten schooltijden. Dat veronderstelt flexibele werktijden. Zo nodig ook ’s avonds, in de weekenden en vakanties.

Bouwen voor onderwijs

Die zorgvuldige geplande aanpak en alle maatregelen om overlast te voorkomen en veiligheid te borgen, zijn bij onze onderwijsprojecten altijd vanzelfsprekend. Ook bij de verbouwing en uitbreiding van openbare basisschool de Tovercirkel in Heerlen, eveneens in opdracht van Movare. Bij alle kleinschalige, interne verbouwingen die we uitvoeren voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (SLVO). We werken voor scholengemeenschap Vista College in Sittard. Verbouwden de Montessori basisschool van Stichting Swalm en Roer in Roermond.

Genoeg projecten om te kunnen stellen dat opdrachtgevers ons stilaan betitelen als dé bouwer voor het onderwijs. Die titel dragen we met trots en plezier. Want wie scholen bouwt, bouwt aan de toekomst van onze jeugd!

Projectdetails

Plaats Heerlen
Opdrachtgever Movare
Programma Verbouwing schoolgebouw
TEAM architec/kten